สำนักจัดหางานจังหวัด

 
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรชั้น 2
ถ.กำแพงเพชร-พรานกระต่าย
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร.055-710023-4
e-mail : kpt@.doe.go.th
เชียงราย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ชั้น 2 อ.เมือง จ. เชียงราย 57000
โทร.053-718033-4, 756291
e-mail : cri@.doe.go.th
เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถนนโชตนา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-112-742
e-mail :cmi@.doe.go.th
นครสวรรค์ 909 หมู่7 ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.056-257036-7
e-mail : nsn@.doe.go.th
น่าน ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
642 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง 55000
โทร.054-716075-6
e-mail : nan@.doe.go.th
พะเยาว์ เลขที่ 5 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-887261
e-mail : pyo@.doe.go.th
แพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่หลังใหม่
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 540000
โทร.054-511721
e-mail : pre@.doe.go.th
พิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่(ชั้น3)
ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-246257
FAX.055-249228
e-mail : plk@.doe.go.th
พิจิตร 152/20 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-612834,613541
e-mail : pct@.doe.go.th
เพชรบูรณ์ 122 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-720667-8
e-mail : pbn@.doe.go.th
แม่ฮ่องสอน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
ถ. ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร.053-611088,611972
e-mail : msn@.doe.go.th
ลำปาง  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถ.ลำปาง-เด่นชัย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-218414,217647
e-mail : lpg@.doe.go.th
ลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.053-561113,561091
e-mail : lpn@.doe.go.th
เลย 22/1-2 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-812594-5
e-mail : loe@.doe.go.th
สุโขทัย  285 หมู่ 1 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-610218-9
e-mail : sti@.doe.go.th
อุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้น2 ถ.ประชานิมิตร
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-417016-7
e-mail : utt@.doe.go.th
อุทัยธานี 108/2-3 ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร.056-513-024-5
e-mail : uti@.doe.go.th

กลับด้านบน


ภาคกลาง
ชัยนาท 16 ถ.วงษ์โต อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร.056-413035-6
e-mail : cnt@.doe.go.th
นครนายก 173/42-43 ถ.สุวรรณศรบริเวณสถานีขนส่งศรี
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร.037-313186, 312869
e-mail : nyk@.doe.go.th
นครปฐม 69/106 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม
ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.034-250861-2
e-mail : npt@.doe.go.th
นนทบุรี 49/716-717 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.526-5835, 526-5592
e-mail : ntb@.doe.go.th
ปทุมธานี 35/4 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-รังสิต
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.567-0630-3
e-mail : ptt@.doe.go.th
พระนครศรีอยุธยา 51/184-5 หมู่ 1 ถ.โรจนะ
ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-213958, 213956, 335855
e-mail : aya@.doe.go.th
ลพบุรี 67/25-26 ม.6 ถ.นเรศวร
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-420365, 422906
e-mail : lri@.doe.go.th
สมุทรปราการ 6/2-4 ถ.ศรีนครินทร์ หมู่ 2
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.385-6817-8, 385-6820
e-mail : spk@.doe.go.th
สมุทรสงคราม 186 หมู่ 3 ถ.เอกชัย
ต.ลาดใหญ่ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.034-714342-3
e-mail : skm@.doe.go.th
สมุทรสาคร 1092/92 ถ.เอกชัย
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.034-427138, 820450
e-mail : skw@mail.doe.go.th
สระบุรี 636/3 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร.036-212179, 211208
e-mail : sri@.doe.go.th
สิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 >
โทร.036-520238-9
e-mail : sbr@.doe.go.th
สุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน (สุพรรณบุรี-ชัยนาท)
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.035-523621
e-mail : spb@.doe.go.th
อ่างทอง 10/4 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี (สายเก่า)
ต.ตลาดหลวง อ.เมืองจ.อ่างทอง 14000
โทร.035-613038-9
e-mail : atg@.doe.go.th

กลับด้านบน


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ 245 ถ.ธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.043-813228-9
e-mail : kin@.doe.go.th
ขอนแก่น อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น (หลังเก่า)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-330732, 330553-4
e-mail : kkn@.doe.go.th
ชัยภูมิ ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1
ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร.044-821088-9
e-mail : cpm@.doe.go.th
นครพนม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.อภิบาล บัญชา
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.042-513114-5
e-mail : npm@.doe.go.th
นครราชสีมา 437/1 ถ.มหาดไทย
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000
โทร.044-257718, 257710
e-mail : nma@.doe.go.th
บุรีรัมย์ 47/93-94 ถ.ธานี
ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.044-615006, 615004
e-mail : bum@.doe.go.th
มหาสารคาม 1112/350 ถ.ผังเมืองบัญชา(หลังห้างเสริมไทย)
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร.043-723540-1
e-mail : msm@.doe.go.th
มุกดาหาร 33/36-37 ภายในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัด
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.042-613037-8
e-mail : mdh@.doe.go.th
e-mail : EMP.S@Chaiyo.Com
www.mukdaharn.co.th
ยโสธร 98 หมู่ 12 ถ.แจ้งสนิท
ต.หาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร.045-711216-7
e-mail : yso@.doe.go.th
ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-515563-4
e-mail : red@.doe.go.th
ศรีสะเกษ 1420/8-9 ถ.อุบล
ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร.042-714778-9
e-mail : ssk@.doe.go.th
สกลนคร 599 ถ.กำจัดภัย
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.044-821088-9
e-mail : skk@.doe.go.th
สุรินทร์ 3/30-31 ถ.จิตรบำรุง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร.044-516017-8
e-mail : srn@.doe.go.th
หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ ถ.มิตรภาพ
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-412860-1
e-mail : nky@.doe.go.th
หนองบัวลำภู 25/2 ม.9 ถ.อุดร-เลย สถานีขนส่งจังหวัด
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร.042-311424, 312021
e-mail : nbo@.doe.go.th
อำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 2
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ 34120
โทร.045-451679, 511034
e-mail : aen@.doe.go.th
อุดรธานี 765 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347918-9, 347680
e-mail : udn@.doe.go.th
อุบลราชธานี 118/1-2 ถ.นครบาล
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-255220, 263892
e-mail : ubn@.doe.go.th
www.geocities.com/ubonwork

กลับด้านบน


ภาคตะวันออก
จันทบุรี 98-100 ถ.สฤษดิ์เดช
ต.วัด ใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.039-325913-4
e-mail : cti@.doe.go.th
ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เรืองวุฒิ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-514842-3
e-mail : cco@.doe.go.th
ชลบุรี ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น1
ศาลากลางจังหวัด ถ.มนตเสวี จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-279477
e-mail : cbi@.doe.go.th
ตราด 45/14-15 ถ.เทศบาล 5
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร.039-531374, 520218
e-mail : trt@.doe.go.th
ปราจีนบุรี 1/7 ถ.สม ใจอุทิศ
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.037-214714, 213850
e-mail : pri@.doe.go.th
ระยอง 61/5 ถ.จันทอุดม-จิตรพันธ์
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.038-622885-6
e-mail : ryg@.doe.go.th
สระแก้ว 1102-1103 ซ.สุขาภิบาล 1 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร.037-242716-7
e-mail : ske@.doe.go.th

กลับด้านบน


ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี 245 ถ.แสงชูโต
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-623453, 623455, 513900
e-mail : kri@.doe.go.th
ตาก 2/48-49 ถ.มหาดไทยบำรุง
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.055-514569-70
e-mail : tak@.doe.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ 236 ถ.พิทักษ์ชาติ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร.032-602270-1
e-mail : pkn@.doe.go.th
เพชรบุรี 2/94-95 ถ.เพชรเกษม
ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.032-424112-3
e-mail : pbi@.doe.go.th
ราชบุรี 20/35  ถ.อุดมศิริ
ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.032-322261-2
e-mail : rbr@.doe.go.th

กลับด้านบนภาคใต้
กระบี่ 16, 18 ถ.เจ้าคุณ
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-611539, 611527, 621112
e-mail : kbi@.doe.go.th
ชุมพร 87 ม.1 บริเวณศูนย์ราชการ
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-504364-5
e-mail : cpn@.doe.go.th
ตรัง 25/66-67 ถ.สถานี
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-214027-8
e-mail : trg@.doe.go.th
นครศรีธรรมราช 129-2 ถ.ราชดำเนิน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-348003, 347329
e-mail : nrt@.doe.go.th
นราธิวาส 2/21 ถ.สถิตย์รายา
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073-514184, 514182
e-mail : nwt@.doe.go.th
ปัตตานี 197/2 ถ.โรงเหล้าสาย 2
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 073-331089, 336020, 348000
e-mail : ptn@.doe.go.th
พังงา 45/59-60 ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 076-411498
e-mail : pna@.doe.go.th
พัทลุง ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 074-614141, 614144
e-mail : plg@.doe.go.th
ภูเก็ต 51-53 ถ.เยาวราช ซ.1
ต.ตลาด ใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-219660-1
e-mail : pkt@.doe.go.th
ยะลา ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 073-211589-90
e-mail : yla@.doe.go.th
ระนอง 399/120-121 ถ.เพชรเกษม
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 077-824027-8
e-mail : rng@.doe.go.th
สงขลา 61 ถ.ศรีสุดลา
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-314845, 314950
e-mail : lm_ska@.doe.go.th
สตูล 5, 5/1 ถ.ปานชูรำลึก
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 074-722512-3
e-mail : stn@.doe.go.th
สุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก
อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
โทร. 077-287344-5
e-mail : sni@.doe.go.th

กลับด้านบน